EU's Charter - i et menneskeretligt krydsfelt – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2016 > EU's Charter - i et me...

12. december 2016

EU's Charter - i et menneskeretligt krydsfelt

I bogen EU’s Charter – i et menneskeretligt krydsfelt bliver der behandlet en række spørgsmål om betydningen af, at grundlæggende rettigheder har fået retskraft på traktatniveau.

Professor Jørn Vestergaard bidrager med en omfattende redegørelse for strafferettens påvirkning fra det europæiske Charter og gennemgår bl.a. en række vigtige afgørelser fra EU-Domstolen, herunder i lyset af principperne om gensidig tillid og gensidig anerkendelse af retsafgørelser, bl.a. i forbindelse med reglerne om den europæiske arrestordre.

Professor Niels Fenger redegør for spørgsmålet om, hvornår EU’s Charter kan påberåbes i sager over for nationale myndigheder og over for private retssubjekter.

Professor Ulla Neergaard behandler de sociale rettigheder i Chartret og konkluderer bl.a., at disse indtil videre reelt ikke har haft stor effekt.

Ph.d.-stipendiat Azat Taheri Abkenar bidrager med en redegørelse for retten til god forvaltning med særligt henblik på kontradiktionsprincippets status.

Læs mere om bogen