Professor Morten Broberg modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2016 – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2016 > Professor Morten Brobe...

27. september 2016

Professor Morten Broberg modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2016

Fra prisoverrækkelsen: formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher, professor Tobias Colding, H.K.H. Kronprinsesse Mary, professor Morten Broberg, uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og præsident for Videnskabernes Selskab, Mogens Høgh Jensen.

Carlsbergfondets Forskningspris 2016 går til juraprofessor

Professor Morten Broberg modtog søndag den 25. september Carlsbergfondets Forskningspris 2016. Prisen får han for sin forskning inden for International Udviklingsret, der bl.a. omfatter hans nuværende forskning i de såkaldte ”langsomme katastrofer”.

Det var i forbindelse med et projekt om EU’s regulering af fødevarer, at Morten Broberg for 8 år siden for alvor fik øjnene op for ’international udviklingsret’. Det var med hans egne ord ”et stort og vigtigt, men overraskende uopdyrket forskningsområde”.

Siden har han udfoldet feltet, og beskæftiger sig i dag med retlige udfordringer og dilemmaer indenfor emner som udviklingsbistand, international handel og retsreformer i udviklingslande:

Morten Broberg forklarer: ”Min fremmeste opgave er at afdække nogle af de centrale udfordringer, som udviklingslandene står over for samt at udvikle brugbare løsninger på disse. Eksempelvis har jeg valgt at rette fokus mod de såkaldte ”langsomme katastrofer”; eller ”slow onset disasters”. Når vi hører ordet katastrofe, vil vi normalt tænke på jordskælv, tsunamier og andre tilsvarende pludselige, voldsomme hændelser. Men mange katastrofer indtræder kun langsomt – til tider så umærkeligt, at vi i vesten slet ikke bliver opmærksomme på dem. Det gælder eksempelvis langvarig eller gentagen tørke, som kan føre til hungersnød. Her vil en tidlig, forebyggende indsats kunne spare mange liv og megen lidelse – men sørgeligvis har nødhjælpsorganisationerne ofte meget svært ved at råbe donorerne op, før end situationen har udviklet sig til en egentlig katastrofe.”

Succesfuld forskning på tværs af fagområder

Morten Brobergs forskning fokuserer ikke kun på retsregler og de rent juridiske aspekter, men også på konsekvenserne af retsreglerne i bred forstand. Derfor samarbejder han med forskere fra en bred vifte af fagområder, som beskæftiger sig med de samme problemstillinger ud fra andre perspektiver. Siden 2012 har han ledet det tværvidenskabelige forskningsprojekt ”Changing Disasters”. Endvidere deltager han aktivt i Københavns Universitets meget anerkendte udviklingsforskningsmiljø, ligesom han er blandt underviserne på universitetets nyere masteruddannelse Global Development.

Dekan Jacob Graff Nielsen udtaler: ”Det er en stor ære og anerkendelse, at professor Morten Broberg er tildelt Carlsbergfondets Forskningspris 2016 for sin fremragende forskningsindsats. Professor Morten Broberg bidrager markant og passioneret med at sætte udviklingsretten på landkortet nationalt og internationalt. Han er et eksempel på, at retsvidenskaben leverer frontforskning. Jeg ønsker professor Morten Broberg et stort tillykke og glæder mig over den glans, hans anerkendelse kaster over Det Juridiske Fakultet.”

Om Carlsbergfondets Forskningspris

Uddeling af Carlsbergfondets Forskningspris har været en tilbagevendende årlig begivenhed, siden prisen blev indstiftet på Brygger J.C. Jacobsens 200 års fødselsdag i 2011. Prisen gives til henholdsvis en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker, som har bidraget afgørende til grundforskning på højt internationalt niveau.

Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt. Prisen har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabelig assistance.

Carlsbergfondets Forskningspris uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Se film og læs præsentation og portræt af Morten Broberg.

Læs Carlsbergfondets pressemeddelelse.