Mere (retfærdig) boligskat – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2016 > Mere (retfærdig) bolig...

20. september 2016

Mere (retfærdig) boligskat

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen har skrevet en kronik i Berlingske den 15. september 2016 om mere retfærdig boligskat.

Fra kronikken: "Man kan eksempelvis fjerne boligejernes rentefradrag helt. Det har karakter af Ebberød Bank, at man opkræver høje boligskatter og bruger pengene til at yde statstilskud til betaling af renter."

Regeringens 2025-plan har gen­oplivet debatten om boligskatten. Økonomerne står i kø for at foreslå, at boligskatterne hæves, og at pengene bruges på at nedsætte skatten på arbejde. Ud fra en teoretisk økonomisk betragtning giver det sikkert god mening. Men man synes at glemme, at skattelove ligesom alle andre love skal virke retfærdige for at få befolkningens accept. Og politikerne ved godt, at det er befolkningen og ikke kun økonomerne, der stemmer til næste valg.

Hele kronikken kan læses her