Nielsen og Olsens klimaløsning er i "The Conversation" – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2014 > Nielsen og Olsens klim...

11. juni 2014

Nielsen og Olsens klimaløsning er i "The Conversation"

Klimaløsning

Nielsen og Olsens forslag til løsning af klimaproblemet præsenteres i sin helhed i oktober, når KU er vært for den internationale sustainability kongres under overskriften Global Challenges: Achieving Sustainability, men forslaget diskuteres og formidles allerede nu i ”The Conversation”.

Co2

Photo: The Conversation

På Sustainability Kongressen i oktober https://sustainability.ku.dk/iarucongress2014/ præsenterer Laura Nielsen og Henrik Palmer Olsen en ny måde at løse klimaproblemet på. Ideen er kort fortalt, at EU og USA går sammen om at pålægge forbrugeren en skat, der afgøres af, hvor meget CO2, der er udledt i forbindelse med producering af produktet. Hvis de to økonomiske supermagter går sammen vil sådan en skat have meget stor effekt. Selvom et sådan tiltag vil være at gå enegang rent internationalt, mener forskerne ikke, at man kan vente yderligere på den multilaterale process – der ikke ser ud til at være i stand til at levere et resultat. Deres forslag gør op med den tidligere måde at regulere internationale miljøproblemer på, idet forslaget flytter reguleringsfokuset væk fra nationalstaten og hen til forbrugeren. Konsekvensen heraf er, at dette skaber et kapløb mellem virksomheder i og udenfor EU og USA om at producere mest grønt for at blive beskattet mindst muligt. Dette står i skarp kontrast til den traditionelle måde at tænke klimaregulering på, hvor landene pålægger virksomhederne at udlede mindre CO2, hvilket ofte er set som en ekstra udgift for virksomhederne, der derfor ikke vil kunne klare sig i konkurrencen med lande, der ikke har underlagt deres virksomheder tilsvarende regler. Nielsens og Olsens forskning er nu formidlet på den international forskningsformidlingsplatform ”The Conversation” og forventes at bidrage til debatten, der leder op til Kongressen i oktober.

Du kan læse hele artiklen her