Nordiske Formueretsdage 22.-24. april 2015 – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2014 > Nordiske Formueretsdag...

01. oktober 2014

Nordiske Formueretsdage 22.-24. april 2015

Nordiske Formueretsdage 22.-24. april 2015

Indkaldelse af forslag til emner mv.

Det Juridiske Fakultet i København arrangerer det nordiske formueretsmøde i København og Helsingør i dagene 22.-24. april 2015.

Yngre forskere, der ønsker at deltage i mødet, kan benytte sig af muligheden for at præsentere deres projekt til doktorandseminaret på mødets første dag eller for at lave en såkaldt ”posterpræsentation” senere på mødet, jf. nedenfor under II. Sådanne forslag skal indsendes til nedenstående arrangementskomité senest den 1. november 2014. Herefter besluttes det endelige program.

I.                Mødets hovedsessioner:

Der planlægges i alt 6 sessioner, hver af 90 minutters varighed.

Indtil videre foreligger følgende emneforslag:

  • Domstolenes rolle som lovgivere i nordisk formueret – traditionalisme eller aktivisme?
  • Ejendomsrettens fortabelse ved passivitet og uforsigtighed (med afsæt i nyere praksis om ejendomsret til tilbehør til luftfartøjer)
  • Immaterielle retspositioner som retsmangler i aftaleforhold
  • Kontraheringspligt
  • Aftaler i selskabsretten – grænser for aftalefriheden?
  • Urimelighedscensur i aftaler om ansvarsfraskrivelser

Der vil være mindst to oplægsholdere til hvert emne. Hver oplægsholder får 30 minutter. Oplægsholderne forventes at tale sammen indbyrdes under forberedelsen, så vi undgår gentagelser og sikrer temaer til diskussion og modsigelse. Hver session ledes af en ordstyrer.

Man kan indsende synspunkter på de stillede forslag, alternative emneforslag mv. samt forslag til oplægsholdere og posterpræsentationer senest den 1. november 2014 til arrangementskomitéen, der herefter vil sammensætte programmet og invitere oplægsholdere.

II.              Særlige tilbud til yngre forskere mv.

Onsdag den 22. april kl. 15-17.30 holdes i København et formueretligt doktorandseminar, hvor alle nordiske ph.d.-studerende, doktorander og yngre forskere indbydes til at fremlægge deres forskningsprojekter. Hver oplægsholder får 15 minutter med mulighed for efterfølgende kommentering. Hvis der melder sig mere end 7-8 foredrag, vælger arrangementskomitéen et antal talere.

For det andet vil der på konferencestedet i Helsingør være etableret et område omkring konferencelokalet, hvor deltagere, der ønsker det, kan synliggøre deres projekter via posters. En poster kan maksimalt bestå af 10 A4-sider, som skal være medbragt hjemmefra. Den enkelte forsker sørger selv for at forberede sin poster.

Da det er forbundet med visse udgifter at etablere de tavler, der skal opstilles, tilbydes denne mulighed kun, hvis der senest 1. november har meldt sig mindst 20 forskere, der ønsker at benytte sig af posterpræsentation.

III.            Mødets rammer i øvrigt

Mødet holdes på Hotel Marienlyst i Helsingør. Fra dansk side sørges for finansiering af alle mødeudgifter, bortset fra rejse- og hotelomkostninger. Der vil være bustransport fra København til Helsingør onsdag aften og igen fra Helsingør til København fredag over middag. For deltagere, der har vanskeligt ved at skaffe dækning for hotelomkostninger, forsøger arrangørerne at skaffe en pulje, som man kan søge om midler fra.

Konferencen er indtil videre planlagt således:

Onsdag den 22. april:

15.00-17.30: Formueretligt forskerseminar.
17.30-18.15: Let aftenservering
18.15-19.00: Åbningsforedrag: Forhenværende højesteretspræsident, professor Børge Dahl taler over emnet ”Metodiske udfordringer i formueretten”.
19.00-20.00: Fælles bustransport til Helsingør.
20.00 Socialt samvær på hotellet.


Torsdag den 23. april:

09.00-10.30: Session I.
10.30-10.45: Kaffepause
10.45-12.15: Session II.
12.15-13.00: Frokostpause
13.00-14.30:  Session III
14.30-14.45: Kaffepause
14.45-16.15: Session IV
17:30-ca. 23.00: Socialt arrangement – efterfulgt af festmiddag


Fredag den 24. april:

09.00-10.30: Session V.
10.30-10.45: Kaffepause
10.45-12.15: Session VI.
12.15-13.00: Frokostpause
13.15: Bustransport mod København
14.00: Ankomst i København

Bemærkninger og forslag skal som sagt foreligge senest 1. november 2014. Det endelige program for de nordiske formueretsdage annonceres umiddelbart herefter.


Københavns Universitet, i september 2014
 

Andreas Ehlers, Anders Møllmann,
Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky, Peter Mortensen og Henrik Udsen