Lektor i socialret bliver prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2014 > Lektor i socialret bli...

11. december 2014

Lektor i socialret bliver prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet

PRODEKANUDNÆVNELSE Lektor, ph.d. Stine Jørgensen tiltræder som prodekan for uddannelse ved Det Juridiske Fakultet på København Universitet pr. 1. januar 2015.

Stillingen som prodekan for uddannelse ved Det Juridiske Fakultet besættes af lektor, ph.d. Stine Jørgensen, som er uddannet cand. jur. på Københavns Universitet i 2001. Hun blev i 2007 ansat ved fakultetet som adjunkt, og har siden 2010 været lektor i socialret. Et af Stines primære forskningsområder er børn og unges rettigheder, og hun har løbende publiceret artikler i såvel danske som internationale tidsskrifter indenfor området. Derudover har Stine Jørgensen flere års erfaring med fakultetets faglige og strategiske arbejde på uddannelsesområdet. Hun har tidligere fungeret som studieleder, og siden 2013 har hun bestredet hvervet som uddannelsesleder på fakultetet.

Innovativ igangsætter

- Jeg er rigtig glad for at kunne ansætte Stine Jørgensen i den nye stilling som prodekan for uddannelse, siger dekan Jacob Graff Nielsen.

- Jeg har igennem flere år haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Stine i fakultetets ledelsesteam, og Stine er en dygtig og innovativ leder, som altid har været en stærk ressource at kunne trække på. Stine har betydelig erfaring med uddannelsesledelse ved fakultetet, og hun har i den forbindelse haft stor succes med flere projekter på uddannelsesområdet heriblandt udviklingen af en ny kandidatuddannelse samt en reform af den juridiske bacheloruddannelse.

Oprustning af fakultetets ledelse

Det Juridiske Fakultet har ikke tidligere haft en prodekan for uddannelse, men for at styrke fakultetets strategiske ledelsesforankring og -udvikling inden for uddannelse og forskning besluttede dekan Jacob Graff Nielsen kort efter sin tiltrædelse i april 2014, at ansætte en prodekan for forskning og en prodekan for uddannelse.

I august 2014 blev Professor Henrik Palmer Olsen ansat som prodekan for forskning, og med ansættelsen af lektor Stine Jørgensen som prodekan for uddannelse er den øverste ledelse på Det Juridiske Fakultet komplet.

Kontakt

Lektor Stine Jørgensen
Telefon: 35 32 31 84

Kommunikationsmedarbejder Lise Steen Nielsen
Telefon: 21 32 80 05