Konference: Human Rights under Pressure: Exploring norms, institutions and policies – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2014 > Konference: Human Righ...

07. august 2014

Konference: Human Rights under Pressure: Exploring norms, institutions and policies

Den 29.-30. september løber den årlige AHRI konference af stablen. AHRI (Association of Human Rights Institutes) består af 47 medlemsinstitutioner fordelt på 22 forskellige lande, som alle beskæftiger sig med forskning og vidensdeling inden for menneskerettighedsområdet.

I år er AHRI indgået i samarbejde med Det Juridiske Fakultet om at afholde den kommende AHRI konference. Konferencen er åben for alle forskere med interesse for området, og tegner til at blive en stor succes:

- Vi har oplevet overvældende respons på vores call for papers. Med mere end 100 præsentationer fra nogle af de bedste både veletablerede og som unge menneskerettighedsforskere rundt om i verden, står AHRI konferencen 2014 til at blive et centralt samlingspunkt for den fremmeste forskning indenfor menneskerettigheder på tværs af fag, emner og regioner. Konferencens væsentligste formål er at få os til at tænke kritisk ikke blot på menneskerettighedssituationen, men også på de udfordringer, som menneskerettighedsforskere møder i dag, siger Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningschef på Dansk Institut for Menneskerettigheder og bestyrelsesformand for AHRI.

Modstridende udviklinger

Særligt over de seneste 20 år har den politiske, økonomiske, sociale og retlige udvikling bidraget til at styrke menneskerettighederne og sikre ansvar for krænkelser. Men i den samme periode er menneskerettighederne kommet under pres inden for politisk følsomme områder, såsom indvandring, kampen imod terror og overvågning. Samtidig er menneskerettighedsprojektet i stigende grad blevet beskyldt for at være politisk, og flere regeringer – både i nord og i syd – har kritiseret de internationale menneskerettighedsinstitutioner for at være for aktivistiske i deres bestræbelser på at fremme menneskerettighederne.

Professor i international udviklingsret og Jean Monnet professor Morten Broberg er medarrangør af konferencen. Han forklarer:

- Med tildelingen af et Jean Monnet professorat i 2012 har jeg fået mulighed for i højere grad end tidligere at fokusere på de retlige aspekter af forholdet mellem EU og udviklingslandene.  Det Juridiske Fakultets og min involvering i AHRI-konferencen er et af resultaterne af denne fokusering. Menneskerettigheder spiller ofte en vigtig rolle i den internationale udviklingsret, og vi har derfor valgt at gøre netop ”udvikling og menneskerettigheder” til et af de gennemgående emner på den kommende AHRI-konference. Konkret har vi ladet et af konferencens spor dreje sig om dette emne, således at der over de to konferencedage vil være tre paneler og et ”roundtable” om emnet. Konferencen giver dermed mulighed for at udfolde dette forskningsfelt og udbrede diskussionerne på tværs af fag og nationaliteter, hvilket jeg ser meget frem til.

AHRI konferencen 2014, ”Human Rights under Pressure: Exploring norms, institutions and policies” afholdes i København den 29.-30. september 2014. Læs mere om konferencen her.