Interview med professor Jørn Vestergaard i TV2 Lorry – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2014 > Interview med professo...

11. december 2014

Interview med professor Jørn Vestergaard i TV2 Lorry

I et interview med professor Jørn Vestergaard redegør han for de principielle problemer i forbindelse med, at medlemmer af lovgivningsmagten bevæger sig ud i et område, hvor statsmagtens tredeling sløres ved, at toneangivende politikere læner sig tungt ind over domstolene i verserende straffesager. Dette kan påvirke dommerne på en uforsvarlig måde, for det ville være mærkeligt, hvis de ikke var lydhøre over for sådanne meningstilkendegivelser fra toneangivende folkevalgte. Der er god plads i den offentlige debat til, at politikere og andre meningsdannere kan fremkomme med deres principielle synspunkter om retspolitiske emner uden at blande sig enkeltsager, som det er op til domstolene at afgøre. Der går ingen skår af ytringsfriheden ved at udvise den respekt for domstolene, at retspolitiske synspunkter formuleres generelt og på passende afstand af aktuelle sager.

Link: https://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/12/10?video_id=98290