David Thór Björgvinsson tiltræder som professor – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2014 > David Thór Björgvinsso...

06. januar 2014

David Thór Björgvinsson tiltræder som professor

tiltrædelse

Islandske David Thór Björgvinsson, der tidligere har arbejdet som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, tiltræder som professor ved Det Juridiske Fakultet i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016.

David Thor er født i Reykjavik, Island den 9. april 1956. Han har studeret historie, filosofi og jura ved University of Iceland samt retsfilosofi ved Duke University School of Law i USA. David Thor er doktor i international ret fra Strasbourg University, og han har som forsker i international ret været tilknyttet universiteter som University of Edinburgh i Skotland, Rand Afrikaans Universiteit i Johannesburg, Sydafrika, Københavns Universitet, Max Planck Institute i Heidelberg, Tyskland and Oxford University i England.

David Thór Björgvinsson har med reference til Island fungeret som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i perioden 2004-2013. Hans valgperiode udløb efter 9 år, som er den maksimale embedsperiode for dommere ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Før han blev en dommer i Starsbourg var David Thór professor i jura ved Det Juridiske Fakultet ved Reykjaviks Universitet og Islands Universitet. Han har haft flere andre stillinger i både offentlige og private organisationer. David Thór har udgivet en række bøger og adskillige artikler inden for sit forskningsområde, og har desuden afholdt kurser og foredrag i flere lande. Hans primære forskningsområde er almindelig retslære, EU (EEA) lov og menneskerettigheder. 

David Thór vil I sin ansættelse på Det Juridiske Fakultet være tilknyttet grundforskningscenteret iCourts - Centre of Excellence for Internationale Domstole.