Fhv. højesteretspræsident Børge Dahl bliver adjungeret professor ved Københavns Universitet – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2014 > Fhv. højesteretspræsid...

02. oktober 2014

Fhv. højesteretspræsident Børge Dahl bliver adjungeret professor ved Københavns Universitet

Børge Dahl

Foto: Lars Bahl

Den 1. oktober er Børge Dahl flyttet ind i et kontor i Studiegården på Det Juridiske Fakultet i forbindelse med, at han udnævnes til adjungeret professor i retsvidenskab ved Det Juridiske Fakultet for en 5-årig periode.

Børge Dahl fratrådte for nogle måneder siden en af rigets fornemste juridiske stillinger som præsident for Højesteret og øverste repræsentant for den dømmende magt. Inden han i 1996 blev højesteretsdommer, havde han i 15 år været professor og institutleder ved CBS, Handelshøjskolen i København, og tidligere kandidatstipendiat og lektor ved Københavns Universitet.

Fakultetets dekan, professor Jacob Graff Nielsen udtaler: ”Børge Dahl har med sin forskning været med til at præge den grundlæggende forståelse af en række juridiske problemstillinger, og vi er meget glade for at byde Børge Dahl velkommen til Det Juridiske Fakultet. Mest kendt er måske hans værk Produktansvar, der udkom i 1973. Udover at vidne om høj videnskabelig kvalitet er det bemærkelsesværdigt, at der er tale om en studenterafhandling, som i dag svarer til et speciale på den juridiske kandidatuddannelse. Værket står i dag fortsat som et hovedværk indenfor området. Siden da har Børge Dahls forskning hovedsageligt været fokuseret på opbygning af Erhvervsret som et særligt forskningsfelt, og han har i den forbindelse publiceret vægtige bidrag indenfor markedsføringsret og forbrugerret. Børge Dahl vil bl.a. være en inspiration for fakultetets yngre forskere, og vi glæder os til at byde ham velkommen på fakultetet.”

Børge Dahl arbejder pt. på et projekt om tillid til domstolene og en engelsksproget fremstilling af dansk ret i et nordisk perspektiv og har for nylig holdt foredrag og indlæg om så forskellige emner som EU-Domstolens fortolkningsstil, Domsskrivning, Dommerinhabilitet og Terrorisme. Han ser også frem til igen at beskæftige sig med erhvervsjura, produktansvar og arbejdsret.

Børge Dahl holder onsdag den 26. november kl. 15-16 i Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, 1167 København K., en tiltrædelsesforelæsning: "Hvad skal vi med Højesteret?". Fakultetet er efterfølgende vært ved en reception. Alle er velkomne.