Yoshifumi Tanaka tiltrådt som professor – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2013 > Yoshifumi Tanaka tiltr...

30. september 2013

Yoshifumi Tanaka tiltrådt som professor

Tiltrædelse

Yoshifumi Tanaka er pr. 1. oktober 2013 tiltrådt som professor i international ret med særlig fokus på havret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Yoshifumi er medlem af Center for Virksomhedsansvar (CEVIA).

Yoshifumi Tanaka dimitterede med international ret som hovedfag på Hitotsubashi University, Tokyo, og Graduate Institute of International Studies, Genève (nu Graduate Institute of International and Development Studies, Genève). Han fik sin ph.d.-grad ved Graduate Institute of International Studies, Genève, i 2002.

Efter at have arbejdet på Marine Law and Ocean Policy Centre, Martin Ryan Marine Science Institute, National University of Ireland, Galway, mellem 2002 og 2005, underviste han som lektor ved School of Law, University of Westminster, London, mellem 2006 og 2008. I 2009 blev han udnævnt adjunkt og i 2011 lektor i folkeret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Yoshifumi Tanakas primære forskningsområde vedrører international havret, særligt loven om maritime afgrænsninger og beskyttelse af havmiljøet. Han har undervist i havret på flere forskellige universiteter, og har også udgivet meget indenfor området. Han er eneforfatter til tre bøger: Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation (Hart Publishing, 2006), A Dual Approach to Ocean Governance: The Cases of Zonal and Integrated Management in International Law of the Sea (Ashgate, 2008), og The International Law of the Sea (Cambridge University Press, 2012).

Yoshifumi har også udgivet artikler inden for international miljøret og fredelige løsninger af internationale tvister. Han underviser lige nu i International Law of the Sea and Peaceful Settlement of International Disputes ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.