Brug af studiegrupper på bacheloruddannelsen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2013 > Brug af studiegrupper ...

28. august 2013

Brug af studiegrupper på bacheloruddannelsen

Pernille RattleffLektor Pernille Rattleff har undersøgt de studerendes læringsmæssige udbytte af brugen af studiegrupper på den juridiske bacheloruddannelse.

Resume af artiklen
Jurastuderende på bacheloruddannelsen på KU skal i langt højere grad end tidligere selv arbejde aktivt med stoffet. Studiegrupper gør de studerende kompetente til at samarbejde og til at tilrettelægge og styre et professionelt samarbejde, lige som en ny læringskultur gør, at de studerende bliver bedre til at anvende og bedre husker det, de lærer. Alt i alt betyder reformen større ansvar, stærkere fremmøde, mere aktivitet og engagement og bedre trivsel.

Læs artiklen her