Karsten Naundrup Olesen tiltræder som professor – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2013 > Karsten Naundrup Olese...

30. oktober 2013

Karsten Naundrup Olesen tiltræder som professor

tiltrædelse

Karsten Naundrup Olesen tiltræder den 1. november 2013 som professor i formueret med særlig henblik på det offentliges forhold ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han bliver knyttet til Center for Virksomhedsansvar (CEVIA).

I ansættelsen skal Karsten Naundrup Olesen arbejde med formueretlige spørgsmål knyttet til den offentlige sektors deltagelse i markedsaktiviteter, herunder også den offentlige rets betydning for anvendelsen af de formueretlige regler. Herved skal han bidrage til den forskning, der allerede udføres på CEVIA, blandt andet inden for rammerne af projektet »Long-term private and public contracts – flexibility and stability«. Konkret skal han blandt andet arbejde med projektet »Kan kommuner drive erhverv?«, der er finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

Karsten Naundrup Olesen har i en årrække forsket i juridiske spørgsmål, der opstår, når den offentlige sektor optræder som aktør på markedet, sådan som det eksempelvis er tilfælde i forbindelse med udlicitering af opgaver og ved køb af tjenesteydelser. Fokus i arbejdet er på, hvordan kontrakter kan bruges som ramme for samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, men forskningen omfatter også spørgsmål om, hvordan den offentlige sektor – navnlig kommunerne – kan engagere sig i erhvervsaktiviteter. Analyserne af det offentlige som markedsaktør sker ofte i krydsfeltet mellem privat og offentlig ret.

Forskningen er blandt andet gennemført i projekterne »Markedsstaten – juridiske en juridisk undersøgelse af rammerne for konkurrence og samarbejde«, finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, og »Privatisering och konkurrensrättliga utmaningar«, finansieret af det svenske Konkurrensverket.

Karsten Naundrup Olesen har tidligere været ansat ved Aalborg Universitet og siden 2005 ved Syddansk Universitet, senest som professor (mso). Endvidere var han i 2012-2013 gæsteprofessor ved Umeå Universitet.