Jurastuderendes læring efter Studiereformen 2011 – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2013 > Jurastuderendes læring...

05. marts 2013

Jurastuderendes læring efter Studiereformen 2011

Pernille RattleffDen nye studieordning
I september 2011 trådte Studieordning 2011 for den juridiske bacheloruddannelse i kraft.

Den nye undervisning
På den nye studieordning arbejder de studerende i studiegrupper. De studerende har desuden kun få forelæsninger, men megen undervisning på mindre seminarhold (med 28-30 studerende pr. hold).

Studerendes adfærd og udbytte
Via observation af undervisning og interviews med studerende, undervisere, fagledere, aftagere og censorer har lektor i universitetspædagogik Pernille Rattleff undersøgt studerendes adfærd og læringsmæssige udbytte af den nye måde at tilrettelægge og gennemføre undervisning på.

Artikel om jurastuderendes læring
I seneste nummer af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift skriver Pernille Rattleff om skiftet i de jurastuderendes adfærd og læring som følge af implementeringen af den nye studieordning.

Link til artikel om jurastuderendes læring:
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/view/6340

Link til seneste nummer af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/issue/current