Debatindlæg i Børsen af Laura Nielsen m.fl. – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2013 > Debatindlæg i Børsen a...

04. juni 2013

Debatindlæg i Børsen af Laura Nielsen m.fl.

Debatindlægget er skrevet af  Jan Hylleberg, adm. direktør, Vindmølleindustrien,  Laura Nielsen, lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og  Peter C. Brun, direktør, SETI-alliancen, ICTSD, Genève.

Så kom den endelig. Appelafgørelsen i Verdenshandelsorganisationen, WTO, som bekræfter, at det er ulovligt at opstille krav til lokal produktion for at kunne få adgang til et marked. Sagen omhandler den canadiske provins Ontario, der har et krav om, at minimum 25 pct. af vindmøller og 60 pct. af solanlæg skal være lavet lokalt i provinsen, for at ejeren af anlæggene kan modtage en merpris, der gør det rentabelt at producere grøn energi.

Dette er den endelige afgørelse ved den højeste retsinstans i WTO og der er derfor ingen vej tilbage.

For det første er der nu etableret en international retspraksis, der gør det klart, at lande ikke må kræve, at f.eks. vindmøller og solanlæg skal produceres helt eller delvist i landet, når de etablerer nationale støtteordninger for øge produktionen af grøn energi. Det er interessant for den danske klynge af leverandører af grøn teknologi, som i høj grad lever af eksport. Konkret betyder det, at virksomhederne med større ro i sindet bl.a. kan samle deres forsyningskæder i Danmark og hermed opnå skalagevinster, hvilket er medvirkende til at nedbringe prisen på grønne løsninger.

For det andet vil dommen få konsekvenser for tilsvarende eksisterende lovgivning i andre lande. Dermed må det forventes, at krav om lokal produktion i lande som Brasilien, Kroatien, Indien, Marokko, Sydafrika, Tyrkiet, Ukraine og Ægypten også vil være ulovlige og derfor vil møde pres for at få sådanne barrierer fjernet.

For det tredje stadfæster WTO-afgørelsen, at subsidier til grøn teknologi ikke i sig selv er ulovlige i henhold til WTO’s subsidieregler, hvilket hidtil har været uklart. Det er ligeledes en stor landvinding for den grønne industri, som nu har WTO’s blåstempel for, at støtteordninger ikke er konkurrenceforvridende.

WTO’s afgørelse er derfor godt nyt for den grønne industri, som i øjeblikket er presset på grund af de økonomiske konjunkturer og derfor ikke har brug for gammeldags handelsprotektionisme. Det stigende brug af handelsinstrumenter på det grønne område er et varsel om, at handelskrige kan forsinke den grønne omstilling. Det bør derfor overvejes, om der skal laves nye internationale spilleregler. WTO-afgørelsen er imidlertid et skridt i den rigtige retning og det helt optimale ville være, hvis EU-kommissionen ville melde klart ud, at hvis krav om lokal produktion ikke afskaffes, så vil der blive bragt WTO-sager herom. Dette ekstra pres ville måske fremskynde processen betragteligt i de mange lande, som ikke er i overensstemmelse med den internationale retspraksis.

Bragt i Børsen, fredag d. 31. maj, se https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/50044/artikel.html