Dato og lokalitet for FIDE-kongres 2014 – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2013 > Dato og lokalitet for ...

04. marts 2013

Dato og lokalitet for FIDE-kongres 2014

Den prestigefyldte FIDE-kongres, som i 2014 organiseres af Dansk Forening for Europaret (DFE) i samarbejde med Det Juridiske Fakultet vil finde sted den 28.-31. maj 2014 i Tivoli Congress Center, København.

FIDE står for Fédération Internationale pour le Droit Européen, der blev stiftet i 1961 og samler i alt 29 nationale foreninger for Europaret fra næsten alle EU-landene, visse ansøger-/kandidatlande samt Norge og Schweiz. FIDE har til formål at skabe et forum for behandling af aktuelle EU-retlige emner og samspillet mellem EU og national lovgivning.

På kongressen i 2014 vil emnerne være:

  • Den Økonomiske og Monetære Union: Konstitutionelle og institutionelle aspekter ved 'economic governance' i EU.
  • Unionsborgerskab: Udvikling, betydning og udfordringer.
  • Udbudsret: Begrænsninger, muligheder og paradokser.

Derudover vil temaet på kongressens afsluttende dag, lørdag den 31. maj, være:

  • I retspluralismens æra: Forholdet mellem EU-, nationale og internationale domstole, samt samspillet mellem de mangfoldige retskilder.

I spidsen for FIDE kongressen 2014 står professor ved Det Juridiske Fakultet og formand for DFE, Ulla Neergaard, som har overtaget præsidentskabet for FIDE i perioden 2013-2014. Til at bistå hende er lektor Catherine Jacqueson, som er udnævnt til generalsekretær for samme periode.

Vil du vide mere?
Læs mere om FIDE 2014 på kongressens hjemmeside www.fide2014.eu