Bevilling fra 2016-puljen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2013 > Bevilling fra 2016-puljen

18. januar 2013

Bevilling fra 2016-puljen

Bestyrelsen for Københavns Universitet (KU) oprettede i juni et stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning – også kendt som 2016-puljen. Et internationalt bedømmelsesudvalg har nu udvalgt de projekter, som skal have del i den samlede bevilling på 400 millioner kr. Fakultetet er med i 9 ud af de 18 udvalgte forskningsprojekter.

2016-puljen blev oprettet for at styrke det interdisciplinære forsknings- og undervisningssamarbejde på KU.

I hele bedømmelsesprocessen har Det Juridiske Fakultet været stærkt repræsenteret. Der blev på tværs af universitetet givet 142 interessetilkendegivelser ved deadline tilbage i september 2012. Disse blev drøftet af dekanerne på KU, og der blev udvalgt 37 projekter, som blev bedt om at indsende en fuld ansøgning. Hele 15 omfattede forskere fra Det Juridiske Fakultet.