Ny lærebog om Strafferetlige sanktioner – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2012 > Ny lærebog om Straffer...

21. august 2012

Ny lærebog om Strafferetlige sanktioner

Strafferetlige sanktionerBogen Strafferetlige sanktioner indeholder en gennemgang af de grundlæggende regler om emnet i straffeloven og straffuldbyrdelsesloven. Ligesom i lærebogen Forbrydelser og andre strafbare forhold er der i teksten medtaget mange korte referater af retspraksis. Med denne fremstillingsmåde tilsigtes det at gøre teksten levende og vedkommende.

Link til forlaget