Straffeloven og straffuldbyrdelsesloven i ny udgave – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2012 > Straffeloven og straff...

13. september 2012

Straffeloven og straffuldbyrdelsesloven i ny udgave

Straffeloven og straffuldbyrdelseslovenBogen giver i komprimeret form en systematisk oversigt over dansk og international lovgivning af strafferetlig betydning. Der trækkes forbindelseslinjer mellem straffelovens enkelte bestemmelser og fra disse til relevante bestemmelser i den øvrige lovgivning, dels med et gennemgribende noteapparat, dels med et udførligt sagregister.