Nedsættelse af Skattesagskommissionen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2012 > Nedsættelse af Skattes...

13. marts 2012

Nedsættelse af Skattesagskommissionen

Justitsminister Morten Bødskov har mandag d. 12. marts 2012 formelt nedsat skattesagskommissionen. Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og har fået følgende sammensætning: 

  • Landsdommer Lars E. Andersen, Vestre Landsret, er efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret udpeget som formand for undersøgelseskommissionen.
  • Advokat Martin Simonsen er efter indstilling fra Advokatsamfundet udpeget som kommissionens advokatmedlem.
  • Professor, dr. jur. Niels Fenger, Københavns Universitet, er udpeget som kommissionens medlem med særlig indsigt i offentligretlige spørgsmål.

Justitsministeriet pressemeddelelse