Sagen Kam – Københavns Universitet

10. maj 2012

Sagen Kam

Professor Jørn Vestergaard SS-manden Søren Kam deltog i det drab, som danske Waffen SS-frivillige i august 1943 begik på redaktør Carl Henrik Clemmensen. Med rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre blev der skabt grundlag for at begære Kam udleveret fra Tyskland til retsforfølgning som medskyldig i drabet. Hans tyske statsborgerskab havde hidtil udgjort en hindring herfor. I lyset af de foreliggende bevisligheder blev strafansvaret imidlertid bedømt som forældet. Efter tysk ret forudsættes der bevis for særligt kvalificerende omstændigheder, hvis et drab skal kunne bedømmes som 'Mord', der ikke forældes. Ansvaret for andre drab forældes efter 30 år. I overensstemmelse med reglerne i rammeafgørelsen blev udleveringsbegæringen derfor afvist.

Professor Jørn Vestergaard har i Festskrift til Ditlev Tamm gennemgået sagen. Artiklen har også været bragt i Tidsskrift for Kriminalret 2011.815 og forkortet som kronik i JyllandsPosten. Artiklerne kan læses her:

  • Arrestorden i sagen Kam i Festskrift til Ditlev Tamm (pdf)
  • Udleveringssagen mod Søren Kam, Kronik i JyllandsPosten den 27. juni 2011 (pdf)