Ny bog - Fra det evige politi til projektpolitiet – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2012 > Ny bog - Fra det evig...

17. november 2012

Ny bog - Fra det evige politi til projektpolitiet

Fra det evige politi til projektpolitiet: En kamp om position og ideologiDen historisk sociologiske analyse af kampene om at definere det danske politi, dets skiftende normer og ideologi, samt den nye form for organisering af politiarbejdet: "projektpoliti" er omdrejningspunkt for Fra det evige politi til projektpolitiet.

Det "evige politi", der har været til stede i det danske samfund i mere end 300 år, har gennemgået markante forandringer og er aktuelt præget af en ny form for politiarbejde organiseret omkring "projektpolitiet", hvilket har store konsekvenser for den ordensmagt, der møder borgerne i dangens Danmark. Udviklingen hænger på den ene side sammen med markante og transnationale omvæltninger som demokratisering, industrialisering og globalisering, og på den anden side er de historiske forandringer af politiet produkter af mere lokale og ofte ganske dramatiske kampe mellem politiets aktører, der alle forsøger at gennemtrumfe deres egne idealer for det gode politiarbejde.

Bogen bidrager med et originalt perspektiv på politiets historie og rolle i det danske samfund, da det bliver indskrevet i brede transnationale strukturer og transformationer.

Link til forlaget