Poul F. Kjær får ERC starting grant – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2012 > Poul F. Kjær får ERC s...

11. september 2012

Poul F. Kjær får ERC starting grant

Poul F. KjærLektor ved iCourts Poul F. Kjær har fået tildelt ca. 9.2. millioner kr. fra det prestigefulde europæiske forskningsråd, ERC, til ledelse af et 4-årigt projekt om rettens rolle i europæisk politisk økonomi. Poul F. Kjær forsker i retssociologi og hans forskningsprojekt, ”Institutional Transformation in European Political Economy – A Socio-legal Approach”, går ud på at undersøge graden og konsekvenserne af retslig formalisering indenfor de dominerende typer af politisk-økonomiske institutioner i Europa, såsom korporatisme, neo-korporatisme og moderne former for governance, siden midten af 1900 tallet.