Emner for FIDE-kongres 2014 – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2012 > Emner for FIDE-kongres...

20. juni 2012

Emner for FIDE-kongres 2014

Den Økonomiske og Monetære Union, unionsborgerskab og udbudsret er blandt de højaktuelle EU-retlige emner, der sættes på dagsordenen, når den prestigefyldte FIDE-kongres løber af stabelen i 2014. FIDE-kongres 2014 organiseres af Dansk Forening for Europaret (DFE) i samarbejde med Det Juridiske Fakultet.

De udvalgte generelle emner for kongressen i 2014 er:
1. Den Økonomiske og Monetære Union: Konstitutionelle og institutionelle aspekter ved 'economic governance' i EU.
2. Unionsborgerskab: Udvikling, betydning og udfordringer.
3. Udbudsret: Begrænsninger, muligheder og paradokser.

Hertil vil lørdagens særlige emne være:
I retspluralismens æra: Forholdet mellem EU-, nationale og internationale domstole, samt samspillet mellem de mangfoldige retskilder.

- De valgte emner er helt centrale og vigtige for forståelsen af de udfordringer, som Europa står overfor i disse år og for udviklingen af EU-retten. Vi har tilstræbt, at både konstitutionelle og institutionelle elementer bliver behandlet. Vi har sikret, at en af de vigtigste byggesten i EU, nemlig det indre marked, berøres. Og endelig har vi ønsket at inddrage betydningen af EU-retten for de enkelte individer, nemlig selve unionsborgerne. Vi håber herved, at både praktikere, embedsmænd, akademikere osv. vil finde interesse i de udvalgte emner, siger professor ved Det Juridiske Fakultet og formand for DFE, Ulla Neergaard, der netop har overtaget præsidentskabet for FIDE efter dette års FIDE-kongres i Tallinn.

FIDE står for Fédération Internationale pour le Droit Européen, der blev stiftet i 1961 og samler i alt 29 nationale foreninger for Europaret fra næsten alle EU-landene, visse ansøger-/kandidatlande samt Norge og Schweiz. FIDE har til formål at skabe et forum for behandling af aktuelle EU-retlige emner og samspillet mellem EU og national lovgivning.

Kongressen er blandt de største, Det Juridiske Fakultet til dags dato har været med til at organisere. Til at bistå præsidenten for FIDE er lektor Catherine Jacqueson udnævnt som generalsekretær.

Vil du vide mere?
Læs mere om FIDE 2014 på kongressens nye hjemmeside www.fide2014.eu