Jørn Vestergaard - Study on Illicit Drug Trafficking – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2012 > Jørn Vestergaard - Stu...

10. april 2012

Jørn Vestergaard - Study on Illicit Drug Trafficking

Jørn VestergaardDanmark opfylder de aktuelle EU-krav til den strafferetlige kontrol med narkotikahandel; men forsvarsadvokater ønsker mere ligestilling med anklagemyndigheden i sager om grænseoverskridende kriminalitet.

Study illicit drug trafficking (pdf)