Stine Jørgensens tiltrædelsesforelæsning

Billede af S. JørgensenI anledning af at Stine Jørgensen tiltrådte som professor i socialret, ligestillings- og diskrimineringsret den 1. maj 2022, inviterer fakultetet til tiltrædelsesforelæsning.

Velfærd og fattigfærd

Fattigdom og ulighed er stigende i det danske samfund.

Folketingets udformningen af sociale rettigheder har kun i ringe grad haft sigte mod at afhjælpe fattigdom og modvirke ulighed, men tværtimod har de bidraget til yderligere fattigdom og stigmatisering.

Professor Stine Jørgensen vil i sin tiltrædelsesforelæsning stille skarpt på modsætningen mellem en generel opfattelse af det danske velfærdssamfund som velfungerende og heroverfor livsvilkårene for socialt udsatte: De syge, de uudannede, de marginaliserede …., hvor fattigfærd er vejen.

Forelæsningens hovedpunkter:

  • Velfærdsstatens håndtering af social udsathed som gammeldags og uddateret
      
  • Fattigdom og udsathed som et individuelt problem

  • Anvendelse af opdragelse og straf som systemløsninger

  • Ligestilling og diskrimineringsforbud som transformativt potentiale i opbygningen af sociale rettigheder, hvor værdighed og retfærdighed er de grundlæggende byggesten

Tid: 23 september 2022 kl. 15.00 – 16.00 med efterfølgende reception

Sted: Søren Kierkegaard Auditorium , 9A-0-01, Njalsgade 76, DK-2300 Copenhagen S eller via Zoom

Program

15.00 - 15.10
Velkomst
v. dekan Jacob Graff Nielsen, JURA, Københavns Universitet  
15.10 - 16.00
Velfærd og fattigfærd
v. professor i socialret, ligestillings- og diskrimineringsret Stine Jørgensen

(Forelæsningen vil blive afholdt på dansk)
16.00 - 17.00
Reception i Pejsestuen, rum 7A-0-16

Tilmelding

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via denne tilmeldingsformular senest mandag den 19. september 2022, kl. 12.00.