Ordinær generalforsamling og medlemsmøde i Juridisk Forening

JURIDISK FORENING indkalder til ordinær generalforsamling og medlemsmøde mandag den 26. september 2022, kl. 17.00 (præcis) hos A.P. Møller-Mærsk, Esplanaden 50, 1098 København K. med nedennævnte

DAGSORDEN:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Bestyrelsens sammensætning
  4. Eventuelt

Bestyrelsen har i lyset af foreningens gunstige økonomiske situation besluttet ikke at opkræve kontingent for det kommende foreningsår for individuelle medlemmer.

For firmamedlemmer betales fortsat et kontingent på 3.000 kr. Anmodning om indmeldelse sker ved e-mail til sekretæren.

ooo0ooo

Efter generalforsamlingen holder

Professor MSO, ph.d. Astrid Kjeldgaard-Pedersen

foredrag om

Ukrainekrigens retlige implikationer for Danmark

Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine den 24. februar 2022 har aktualiseret en række folkeretlige spørgsmål, som kan få retlige implikationer for Danmark. I sit foredrag vil Astrid Kjeldgaard-Pedersen bl.a. komme ind på, om danske våbenbidrag til Ukraine er i strid med reglerne om neutralitet i væbnet konflikt, om Danmark kan holdes folkeretligt ansvarlig for medvirken til eventuelle ukrainske folkeretskrænkelser, og hvad der skal til før Danmark bliver part i den væbnede konflikt mellem Rusland og Ukraine.

Efter foredraget er A.P. Møller-Maersk vært for en let buffetservering.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Mads Bryde Andersen
Formand

PS:

Pga. sikkerhedskontrol kan der være ventetid ved indgangen.

Der er ikke muligheder for parkering hos A.P. Møller-Mærsk.