Medlemsmøde i Juridisk Forening 28. november 2022

JURIDISK FORENING indkalder til medlemsmøde mandag den 28. november 2022 kl. 17.00, hos Bruun & Hjejle Nørregade 21, 1165 København K.

Ved mødet vil formanden for Advokatrådet, advokat Martin Lavesen, tale om:

Advokatundersøgelser

Gennem de seneste par år har advokaters rolle som undersøgere, bl.a. om forhold, der ikke angår afklaringen af specifikke retlige problemstillinger (fx i MeToo-sager) givet anledning til debat.

I september udsendte Advokatrådet en Vejledning om advokatundersøgelser, der bl.a. giver særlige anbefalinger om såkaldt uvildige advokatundersøgelser.

Under mødet vil Advokatrådets formand fremlægge sit syn på problemstillingen og præsentere indholdet af den nye vejledning.

Efter foredraget vil der være en let buffetservering.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Mads Bryde Andersen