Paneldebat i Juridisk Forening

JURIDISK FORENING indkalder til paneldebat mandag den 27. januar 2020, kl. 17.00 hos A.P. Møller-Mærsk, Esplanaden 50, 1098 København K

over emnet:

Hvidvaskreglerne anno 2020 - status efter de seneste års hændelser.

Hvidvaskreglerne har været genstand for en intens opmærksomhed, efter at banker både herhjemme og i udlandet har været kritiseret for mangelfuld kontrol mv. Nu afholdes der milliardudgifter på området, og tilsynsmyndighedernes rolle er kommet i fokus. Men hvor let er det egentlig at overholde disse regler? Og er der balance mellem de store compliance-udgifter og antallet af tilfælde, hvor indberetningerne fører til opklaring og strafforfølgning?

Disse og andre spørgsmål om dette emne drøftes i et panel med advokat, tidl. vicestatsadvokat Hans Fogtdal, advokat Ole Spiermann, Bruun & Hjejle og vicedirektør, cand.jur. Rikke-Louise Ørum Petersen, Finanstilsynet.

Efter foredraget vil der være en let buffetservering.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Mads Bryde Andersen

Formand

Arrangementet kræver IKKE tilmelding.