EU-Domstolen – virkemåde, retstraditioner

Juridisk Forening i København indbyder til medlemsmøde om EU-Domstolen – virkemåde, retstraditioner. 

Torsdag den 5. marts 2020, kl. 16.30-19.20 Det Juridiske Fakultet  Alf Ross-auditoriet (bygning 9A, 3. sal, auditorium 1) Njalsgade 76 2300 København S.  

Første Session (kl. 16.30-17.30): Interpreting the law of the European Union through judicial dialogue.

I denne første session vil præsidenten for EU-Domstolen, dr. Koen Lenaerts, tale om EU-domstolens fortolkningsstil og om EU-Domstolens dialog med andre retsinstanser. Foredraget vil vare ca. 45 minutter og være på engelsk uden tolkning. Herefter vil der være mulighed for spørgsmål til og debat med dr. Lenaerts.

17.30-17.50: Pause med forfriskninger og  sandwiches

Anden Session (kl. 17.50-18.35): Præjudicielle sager fra EU-Domstolens per- spektiv – procesregler og praktiske råd

I denne session fortæller den danske dommer ved EU-Domstolen, Lars Bay Larsen, om sagsbehandlingen ved EU-Domstolen med fokus på, hvordan en forelæggelseskendel- se kan skrives bedst muligt, og  på, hvad danske advokater skal holde sig for øje, når de afgiver processkrifter og procederer for EU-Domstolen.

Tredje Session: Debat (kl. 18.35-19.20): Præjudicielle forelæggelser set fra danske domstoles perspektiv og i lyset af EU-Domstolens praksis

Her redegør Folketingets Ombudsmand og tidligere landsdommer Niels Fenger for praksis vedrørende danske præjudicielle forelæggelser, herunder for forelæggelsesad- gang og forelæggelsespligt, hvilke organer der kan forelægge, og hvordan advokater- ne bedst muligt kan argumentere deres sag vedrørende forelæggelsesspørgsmål.

-----oo0oo-----

Ønskes kursusbevis udstedt, så send en e-mail til Marianne Nellemann Skov, mns@plesner.com, med angivelse af 

  • Navn og titel
  • Arbejdssted 

-----oo0oo-----

Som grundlag for mødet vil foreligge et kursusmateriale, der på kursusdagen vil være tilgængeligt fra foreningens hjemmeside på www.juridisk-forening.dk.

på vegne af Juridisk Forening i København

Mads Bryde Andersen formand