Forskningsformidling - hvordan gør vi det bedst?


Åben UNESCO Chair foredragsrække

Hvordan får vi bedst formidlet vores forskning? Hvis ikke folk forstår de videnskabelige resultater og output, som forskere leverer, får de ikke opfyldt deres ”ret til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder”, som der står i Artikel 27 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne fra 1948. Men hvem skal formidle forskningsresultater? Skal det være forskerne selv, eller gøres dette bedst af gode videnskabsjournalister? Og hvad med den formidling, som f.eks. foregår på museer og videnskabscaféer?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi vil tage op og diskutere til det næste arrangement i Professor Helle Porsdams UNESCO Chair foredragsrække.

Denne serie af åbne foredrag er organiseret i samarbejde med Den danske UNESCO-nationalkommission samt Information. Foredragsrækken vil debattere videnskab, forskning og universitetet rolle i vores samfund. Der vil være foredrag en gang i semestret.

Talere: 

  • Ritt Bjerregaard, Tidligere minister, medlem af Folketinget og overborgmester i København
  • Bente Klarlund Pedersen, Professor i Integrativ medicin ved Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet
  • Kristoffer Frøkjær, Videnskabsjournalist og chefkonsulent/head of communications, Videnskabernes Selskab
  • Helle Porsdam, Professor i Ret og humaniora, Københavns Universitet
  • Marie Louise Nosch, Professor i Antik historie, Københavns Universitet

Program:

17.00 - 17.05 Velkommen v. mødeleder og ordstyrer Marie Louise Bech Nosch
17.05 - 17.15 Indledning til dagens tema og til UNESCO møderækken v. Helle Porsdam 
17.15 - 17.25    Oplæg ved Ritt Bjerregaard
17.25 - 17.35 Oplæg ved Bente Klarlund Pedersen
17.35 - 17.45 Oplæg ved Kristoffer Frøkjær
17.45 - 18.25    Spørgsmål fra og dialog med salen
18.25 - 18.30 Afrunding og tak for i dagTilmelding:

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 6. november 2019 kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Birgitte Meinertz på e-mail: birgitte.lohse.meinertz@jur.ku.dk