”Politisk korrekthed” i videnskaben – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2019 > ”Politisk korrekthed” ...

”Politisk korrekthed” i videnskaben

Åben UNESCO Chair foredragsrække

Hvordan påvirker ’politisk korrekthed’ videnskaben og de forskere, der udøver denne videnskab? Fremmer de retningslinjer for krænkende adfærd, som de danske universiteter for øjeblikket opstiller, f.eks. en inkluderende og respektfuld kultur mellem medarbejdere, forskere og studerende? Eller kan den megen fokus på ’politisk korrekthed’ have til følge, at der er visse emner, forskere ikke kan forske i og tale om?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi vil tage op og diskutere til dette næste arrangement i Professor Helle Porsdams UNESCO Chair foredragsrække. 

Denne serie af åbne foredrag og arrangementer, som stiller skarpt på, hvordan videnskab, samfund og politik spiller sammen og gensidigt påvirker hinanden, er organiseret i samarbejde med Den danske UNESCO-nationalkommission samt Information. Foredragsrækken vil debattere videnskab, forskning og universitetets rolle i vores samfund. Der vil være foredrag en gang i semestret.

Medvirkende: 

  • Eske Willerslev, DNA-forsker og professor ved Københavns Universitets Center for Geogenetik under Statens Naturhistoriske Museum
  • Thomas Brudholm, Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
  • Marie Louise Bech Nosch, Professor i Antikhistorie, Københavns Universitet.
  • Helle Porsdam, Professor i Ret og Humaniora og UNESCO Chair in Cultural Rights, Københavns Universitet

Program:

17.00 - 17.05 Velkommen v. mødeleder og ordstyrer Marie Louise Bech Nosch
17.05 - 17.15 Indledning til dagens tema og til UNESCO møderækken v. Helle Porsdam 
17.15 - 17.25    Oplæg ved Thomas Brudholm  
17.25 - 17.35 Oplæg ved Eske Willerslev
17.35 - 18.25    Spørgsmål fra og dialog med salen
18.25 - 18.30 Afrunding og tak for i dag

Tilmelding:

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 27. marts 2019 kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Birgitte Meinertz på e-mail: birgitte.lohse.meinertz@jur.ku.dk