Medlemsmøde i Juridisk Forening – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2019 > Medlemsmøde i Juridisk...

Medlemsmøde i Juridisk Forening

JURIDISK FORENING

indkalder til medlemsmøde

mandag den 28. januar 2019 kl. 17.00,

hos

Bruun & Hjejle
Nørregade 21
1165 København K.

Ved mødet vil professor, dr.jur. Erik Werlauff tale over emnet:

Legal privilege og sagsoplysning i proces- og voldgiftsretten

Under inspiration af bl.a. internationale strømninger tillader dansk procesret og voldgiftspraksis i stigende omfang parterne at forlange adgang til dokumentbeviser mv. hos modparter. Sådanne skridt vil ofte kollidere med tavshedspligten for advokater eller andre. Under dette foredrag vil professor Erik Werlauff præsentere hovedlinjerne i denne udvikling med særligt fokus på udvalgte kritiske grænseflader.

Efter foredraget vil der være en let buffetservering.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Mads Bryde Andersen

Arrangementet kræver IKKE tilmelding.