Medlemsmøde i Juridisk Forening

JURIDISK FORENING indkalder til medlemsmøde mandag den 28. oktober 2019 kl. 17.00 i Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K.

Under mødet vil professor, dr.juris Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo tale over emnet:

Domstolenes uafhængighed under politiske pres

Politiske magthavere forsøger undertiden at påvirke domstolene på anden  måde end gennem den lovgivning, de skal dømme efter. Sådanne pres har i nogle tilfælde retlige svar (jf. EU-domstolens dom af 25. juni 2019 om en polsk lov om sænkning af højesteretsdommeres pensionsalder). I andre tilfælde medfører presset en retspolitisk debat, der kan påvirke respekten for domsto- lene. Foredragsholderen har beskæftiget sig med dette emne i et stort forfat- terskab, senest om den særligt udpegede højesteret, der virkede under den ty- ske besættelse af Norge. I sit foredrag vil han belyse emnet både historisk og med eksempler fra nutidig europæisk og amerikansk politik.

Efter foredraget vil der være en let buffetservering.

Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Mads Bryde Andersen

Formand

Arrangementet kræver ikke tilmelding.