Medlemsmøde i Juridisk Forening – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2019 > Medlemsmøde i Juridisk...

Medlemsmøde i Juridisk Forening

JURIDISK FORENING

indkalder til medlemsmøde

mandag den 25. februar 2019 kl. 17.00,

hos

Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø.

Ved mødet vil professor MSO, dr.jur. Andreas Bloch Ehlers tale over emnet:

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Andreas Bloch Ehlers forsvarede i 2017 sin doktorafhandling om ”Kausalitet i personskadeerstatningsretten”. Under foredraget vil han fremlægge nogle af sine resultater i lyset af den seneste retspraksis, og herunder drøfte selve kausalitetsbedømmelsen og problemerne i den gængse conditio sine qua non-betingelse. Han vil også behandle de vanskelige sager om konkurrerende skadesårsager og særlig sårbarhed samt kravene til beviset for kausalitet.

Efter foredraget vil der være en let buffetservering. 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Mads Bryde Andersen

Arrangementet kræver IKKE tilmelding.