Ære og ret i et europæisk perspektiv


Formålet med denne workshop er at diskutere begrebet ære ud fra forskellige tværfaglige perspektiver, som skal være med til at give deltagerne et indblik i begrebet og nye idéer til forskningsprojekter og samarbejder.

Workshoppen introducerer forskning inden for området i et retligt og europæisk perspektiv. Hvilken forandring har begrebet ære undergået i et retshistorisk perspektiv og hvad forbinder vi med begrebet i en nutidig kontekst? Er der ved at opstå en fælles forståelse af begrebet ære i en europæisk kontekst?

På workshoppen fremlægger oplægsholderne deres nyeste forskning. Gennem interviews med forskellige målgrupper har nogle oplægsholdere undersøgt begrebet fra et praksisanvendeligt perspektiv, mens andre oplægsholdere fremlægger en teoretisk undersøgelse af begrebets anvendelse og funktion. 

Workshoppen foregår på dansk og deltagelse kræver tilmelding, da der er et begrænset antal pladser. Hvert programpunkt består af oplæg med efterfølgende diskussion af oplægget.

Program

Workshop om  ære og ret i et europæisk perspektiv (pdf)

Tid: Tirsdag d. 12. marts 2019, kl. 13.00 – 17.30

Sted: Konference/flexrum, stuen, rum 8A-0-57, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S.

Tilmelding

Workshoppen er gratis, og alle er velkomne, men I bedes tilmelde jer på denne tilmeldingsformular senest den 11. marts 2019 kl. 12.00.


Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Postdoc Kumm Sabba Mirza på e-mail: kumm.sabba.mirza@jur.ku.dk