Debatmøde i Juridisk Forening – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2018 > Debatmøde i Juridisk F...

Debatmøde i Juridisk Forening

JURIDISK FORENING I KØBENHAVN

 Indbyder til debatmøde over emnet
Et skarpt fokus på straffeprocessen – er de rette balancer fundet?

 mandag den 29. oktober 2018, kl. 16.00-19.00

 på

 Det Juridiske Fakultet
Alf Ross-auditoriet (bygning 9A, 3. sal, auditorium 1)
Njalsgade 76
2300 København S.

Første Session (kl. 16.00-17.00)
I denne første session vil højesteretspræsident Thomas Rørdam og advokat Jakob S. Arrevad debattere følgende spørgsmål: Bør forbuddet mod, at forsvareren udleverer politirapporter til sigtede, bevares? Giver det lige vilkår i omfattende sagskomplekser at fastholde udgangspunktet om, at forsvarerbeskikkelsen er personlig? Bør forsvarere i højere grad kunne foretage efterforskningsskridt i særlige typer af straffesager? Hvorfor må vidner ikke være til stede, før de skal afgive forklaring, når de kan læse referater online og tale med andre i pauserne? Hvorfor må politiet genopfriske hukommelsen ved at læse rapporter, når andre vidner ikke må? Hvordan vil kortere sagsbehandlingstider påvirke retssikkerheden i straffeprocessen?

17.00-17.20: Pause med forfriskninger og sandwiches

Anden Session (kl. 17.20-18.20)
I anden session ser vi herefter på anklagemyndighedens placering mellem det politiske system og straffeprocessen, og på forholdet mellem politi, anklagemyndighed og forsvaret, bl.a. i relation til ressourcetildelingerne mellem de enkelte aktører. Rigsadvokat Jan Reckendorff, chefen for Justitsministeriets lovafdeling Jens Teilberg Søndergaard og advokat Kristian Mølgaard debatterer følgende spørgsmål: Hvad betyder det straffeprocessuelle objektivitets- og opportunitetsprincip anno 2018? I hvilket omfang skal anklagemyndigheden følge politiske ønsker, fx i beslutninger om tiltalerejsning? Må anklager og politi samarbejde, fx om tilrettelæggelse af hovedforhandling? Gælder politiets forpligtelse til at efterforske på forsvarets begæring? Hvorledes har teknologien påvirket straffeprocessen? Hvilke redskaber og dokumentation skal stilles til rådighed for forsvaret? Har forsvaret samme teknologiske muligheder som politi og anklagemyndighed?

Tredje Session: Debat (kl. 18.20-19.00)
Eftermiddagen afsluttes med en debat mellem dagens oplægsholdere, der foruden de tidligere spørgsmål sætter en række andre straffeprocessuelle temaer til diskussion.

Ønskes kursusbevis udstedt, så send en e-mail til Marianne Nellemann Skov, mns@plesner.com, med angivelse af

  1. Navn og titel
  2. Arbejdssted


Som grundlag for mødet vil foreligge et kursusmateriale, der på kursusdagen vil være tilgængeligt fra foreningens hjemmeside på www.juridisk-forening.dk.

på vegne af Juridisk Forening i København

Mads Bryde Andersen
formand