Seminar om "Nye retlige perspektiver på reproduktion" – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2018 > Seminar om "Nye retlig...

Seminar om "Nye retlige perspektiver på reproduktion"

Hermed inviterer vi til et eftermiddagsseminar om ”Nye retlige perspektiver på reproduktion” den 31. oktober 2018 kl. 13-16 på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor vi gennem oplæg og paneldebat vil diskutere forskellige problemstillinger i forbindelse med reproduktion set i lyset af de seneste fertilitetsteknologier mv. Dette vil vi italesætte gennem forskellige retlige vinkler på reproduktion såsom familie-, sundheds-, skatte- og afgifts-, ligestillings- og diskrimineringsretlige vinkler samt menneske- og grundlæggende rettighedsperspektiver. Talerne og paneldeltagerne vil bidrage med forskningsbaserede og branchespecifikke synsvinkler på reproduktion i samfundet.

På seminaret vil lektor Janne Rothmar Herrmann fortælle nærmere om sit nye forskningsprojekt om ”Rekonceptualisering af reproduktive rettigheder”, idet hun netop har modtaget en bevilling på 2,5 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til brug for forskning vedrørende den hastige udvikling af fertilitetsteknologierne. Eksempelvis indikerer den medicinske forskning, at ovarievæv, der nedfryses og senere i livet transplanteres tilbage til kvinden, kan være en naturlig og medicinfri måde at udsætte menopausen på og dermed indtræden af sygdomme som knogleskørhed. Fertilitetsteknologier er således ikke længere kun en behandling for barnløse, men handler også om sundhed og sygdomsforebyggelse. Juridisk set betyder det, at grundlaget for reguleringen og for de reproduktive rettigheder er under udfordring.

Seminaret afholdes som et samarbejde mellem CEBIL – Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation, WELMA – Center for Legal Studies in Welfare and market samt FIRE – Fiscal Relations Research Group, alle fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Programmet er som følger:

13.00 – 13.10 Velkomst
v. professor mso, ph.d., Janne Rothmar Hermann, Københavns Universitet
13.10 – 13.30 “Rekonceptualisering af reproduktive rettigheder”
v. professor mso, ph.d., Janne Rothmar Hermann
13.30 – 13.50 ”Surrogatmoderskab/graviditetsværtskab”
v. postdoc, ph.d., Frank Høgholm Pedersen, Københavns Universitet
13.50 – 14.10 Kaffepause
14.10 – 14.20  ”Skattemæssige forhold vedr. reproduktion”
v. lektor, ph.d., Karina Kim Egholm Elgaard, Københavns Universitet
14.20 – 14.40  ”Moms og fertilitetsbehandling i et relationsretligt perspektiv”
v. fuldmægtig, cand.jur., Janne West Olafsson, Skatteankestyrelsen
14.40 – 15.00 ”Moms og menneskerettigheder”
v. advokat, cand.jur., Mette Juul, Plesner
15.00 – 15.20 ”Reproduktion i et ligestillings- og diskrimineringsretligt perspektiv”
v. professor, dr.jur., Kirsten Ketscher, Københavns Universitet
15.20 – 16.00 Paneldebat
v. professor mso, ph.d., Janne Rothmar Hermann.


Seminaret afholdes i Konference/flexrum, stuen, rum 8A-0-57, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S.

Seminaret er gratis, og alle er velkomne, men I bedes tilmelde jer på denne tilmeldingsformular senest den 31. oktober 2018 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Lektor Janne Rothmar Herrmann (CEBIL), Professor Mette Hartlev (WELMA) og lektor Karina Kim Egholm Elgaard (FIRE)