Generalforsamling og medlemsmøde i Juridisk Forening – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2018 > Generalforsamling og m...

Generalforsamling og medlemsmøde i Juridisk Forening

JURIDISK FORENING

indkalder til ordinær generalforsamling og medlemsmøde
mandag den 24. september 2018, kl. 17.00 (præcis) hos

Horten, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup

med nedennævnte

Dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Eventuelt

Bestyrelsen har i lyset af foreningens gunstige økonomiske situation besluttet ikke at opkræve kontingent for det kommende foreningsår, hverken for firmamedlemmer eller for individuelle medlemmer.

Anmodning om indmeldelse sker ved e-mail til sekretæren.

-----ooo0ooo-----

Efter generalforsamlingen holder 

Landsdommer, dr.jur. Niels Fenger

foredrag med efterfølgende diskussion over emnet

Tendenser og udviklingslinjer i forvaltningsretten


Forvaltningens arbejdsbetingelser har ændret sig i de senere år som følge af bl.a. internationaliseringen og de digitale muligheder. Indlægget vil belyse, hvordan forvaltningsretten påvirkes heraf, og fremhæve nogle udviklinger i forvaltningsretlig lovgivning og retspraksis, bl.a. i

Ordstyrer: Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

Efter foredraget er Horten vært for en let buffetservering.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Mads Bryde Andersen
Formand

Gæster til Horten kan parkere gratis på Hortens 12 gæsteparkeringspladser foran ho- vedindgangen. Husk at få et parkeringskort i  Hortens reception. Man kan også parkere  i parkeringskælderen mod egenbetaling. Adgang fra Philip Heymans Allé. Nedkørsels- rampe er umiddelbart før ankomst til Horten – brug højre bane og kør ned til første niveau under terræn (niveau -1). Betalingsautomat findes på venstre side af nedkør- selsrampen, hvor bilens registreringsnummer tastes. Indgang til Hortens reception findes til højre, når man er kørt ned af nedkørselsrampen. Der kan betales med Kre- ditkort, MobilePay, Swipp-App fra MobilParkering eller EasyPark (områdekode 3550) .