Fødselsdagssymposium - Mads Bryde Andersen 60 år – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2018 > Fødselsdagssymposium -...

Fødselsdagssymposium - Mads Bryde Andersen 60 år

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen fylder 60 år. Dette markerer Det Juridiske Fakultet og en række kolleger med et fødselsdagssymposium med indlæg inden for en række af de mange retsområder, som Mads Bryde Andersen har præget gennem sit retsvidenskabelige og praktiske arbejde.

Program

12.30 – 12.45 Velkomst ved dekan Jacob Graff Nielsen og professor, dr.jur. Linda Nielsen
12.45 – 13.15 På vej mod en ny personlighedsretlig sanktionslære – om samspillet mellem sanktionsreglerne i persondataforordningen, straffeloven og erstatningsansvarsloven, professor, dr. jur. Henrik Udsen, Københavns Universitet
13.15 – 13.45 Advokaters interessekonflikter som følge af identifikation, post.doc., ph.d. Johan Tufte-Kristensen, Københavns Universitet
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 Tillid som retsfigur i nordisk aftaleret, professor, jur.dr. Boel Flodgren, Lunds Universitet
14.30 – 15.00 Domsskrivning i Højesteret, højesteretsdommer, dr.jur. Jan Schans Christensen
15.00 – 15.30 Et obligationsretligt program, professor, dr.jur. Torsten Iversen, Aarhus Universitet
15.30 – 15.45 Afrunding ved professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen
15.45 –
Reception

 

Tid: Fredag den 21. september 2018, kl. 12.30-15.45 med efterfølgende reception

Sted: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Alf Ross Auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S

I forbindelse med arrangementet udleveres deltagerbevis til dem der ønsker det . Vælg "Ja, jeg ønsker at få udleveret et deltagerbevis" i tilmeldingsformularen.

Deltagelse er gratis og alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via denne tilmeldingsformular senest torsdag den 20. september 2018 kl. 24.00.