EU-retten i Danmark – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2018 > EU-retten i Danmark

EU-retten i Danmark

Vi inviterer hermed til Dansk Forening for Europarets næste medlemsarrangement, som finder sted torsdag den 20. september 2018, kl. 15.30 - 18.00, hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

I anledning af udgivelsen af bogen EU-retten i Danmark afholdes dette arrangement, der ligesom bogen belyser, hvordan EU-retten gennemføres og anvendes i Danmark. Seminaret starter med at fokusere på to af de fire danske forbehold. Disse forbehold har gennem de mere end 25 år, de har været i kraft, ændret karakter, og foredragene illustrerer, hvilke konsekvenser forbeholdene aktuelt har på de to områder. Dernæst gennemgås aspekter af, hvordan EU-retten anvendes i Danmark, idet gennemgangen fokuserer på, hvordan de danske domstole anvender nogle af EU-rettens centrale grundsætninger samt adgangen til præjudicielle forelæggelser.

Program

  • Velkomst (Ulla Neergaard, Professor, KU, og formand for Dansk Forening for Europaret)
  • Præsentation af bogen EU-retten i Danmark (Karsten Engsig Sørensen, Professor, AU)
  • Det retlige forbehold og personers bevægelighed (Jens Vedsted-Hansen, Professor, AU)
  • Forsvarsforbeholdet (Christian Thorning, Ambassadør, Kroatien)
  • Pligten til EU-konform fortolkning (Karsten Engsig Sørensen, Professor, AU)
  • Tilbagebetaling af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten (Søren Friis Hansen, Professor, CBS)
  • Danske domstoles forelæggelser for EU-Domstolen i lyset af nye EU-domme fra 2018 (Peter Pagh, Professor, KU)

Efteruddannelse

Det er muligt at få udstedt kursusbevis på 3 lektioner, som opfylder kravene for den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Lidt at spise og drikke samt "networking"

Efter seminaret inviteres på vin m.v. og en let anretning samt "networking".

Tilmelding til seminaret bedes ske skriftligt til foreningens sekretariat v/ advokat Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, Box 191, 2900 Hellerup, på foreningens hjemmeside www.europaret.dk eller på følgende e-mailadresse: europaret@horten.dk.