Mette Hartlev udpeget til Den Nationale Videnskabsetiske Komité – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Mette Hartlev udpeget ...

24. januar 2012

Mette Hartlev udpeget til Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Mette Hartlev er udpeget efter indstilling fra Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd. Den Nationale Videnskabsetiske Komité har pr. 1. januar afløst den tidligere Centrale Videnskabsetiske Komité i forbindelse med en ændring af loven om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Den Nationale Videnskabsetiske Komité har bl.a. til opgave at fastlægge praksis for forskningsprojekter inden for særligt komplekse områder samt at fungere som ankeinstans for de regionale videnskabsetiske komiteer.