Ventetid – Københavns Universitet

04. august 2011

Ventetid

Må myndighederne gå i gang med at rydde skov ved Østerild, hvor et testcenter for kæmpevindmøller er undervejs - inden der er kommet svar på flere klagesager? Er klagemuligheden så ikke bare en illusion? Artikel af professor Peter Pagh.

ER der opsættende virkning af klager over, at tilladelser overtræder kravene til naturbeskyttelse, eller må naturen leve med følgerne i den tid, det tager at afgøre sagen? Spørgsmålet melder sig i et voksende antal sager, hvor borgerne først får medhold, i at myndighedens afgørelse overtræder lovgivningen, når skaden er sket. Det kan illustreres med en sag om forstærkning af diget på Vestamager af hensyn til kommende vandstandsstigninger.

Læs hele artiklen (pdf)