Professorat i international udviklingsret – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Professorat i internat...

22. januar 2010

Professorat i international udviklingsret

Morten BrobergKøbenhavns Universitet har netop oprettet et nyt professorat i international udviklingsret. Universitetet har gennem mange år opbygget en internationalt førende stilling inden for forskningen i udviklingslandenes forhold, men udforskningen af de retlige aspekter har hidtil været stærkt begrænset. Med oprettelsen af det nye professorat ved Det juridiske Fakultet ønsker Københavns Universitet at udbygge universitetets generelt stærke stilling inden for ulandsforskningen. Oprettelsen indebærer samtidig, at Københavns Universitet er blandt de første af verdens fremtrædende universiteter til at etablere et professorat på dette område.

International udviklingsret er en forholdsvis ny disciplin, som går på tværs af en række kendte retlige discipliner. Disciplinen indeholder således stærke elementer fra EU-retten, folkeretten, menneskeretten og WTO-retten foruden nationalretlige områder.

Professor Morten Broberg
Ny professor i international udviklingsret er ph.d. Morten Broberg udnævnt af Det Juridiske Fakultet med virkning fra den 15. januar 2010. Morten Broberg er født i 1969 og var før udnævnelsen ansat som lektor i international udviklingsret ved fakultetet. Han er desuden tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier som consulting senior researcher og har været gæsteforsker ved blandt andet Oxford University, London School of Economics og Université Robert Schuman i Strasbourg. Morten Broberg har skrevet et omfattende antal artikler i førende internationale tidsskrifter, ligesom han er forfatter eller medforfatter til adskillige juridiske bøger.

Morten Broberg er en ofte anvendt oplægsholder både i Danmark og i udlandet, han varetager adskillige tillidsposter og sidder i redaktionskomiteen for flere tidsskrifter. Han har tidligere været ansat i Justitsministeriet, ved EU-Domstolen i Luxembourg og i Advokatfirmaet Dragsted Schlüter Aros (i dag Advokatfirmaet Bech-Bruun). Gennem de seneste år har Morten Brobergs forskning været fokuseret på den internationale udviklingsret, og han har repræsenteret Det juridiske Fakultet i Københavns Universitets arbejdsgruppe på området.

Stærkt forskningsmiljø i udviklingsret
- Det er fakultetets klare forventning, at Morten Broberg vil kunne opbygge et stærkt forskningsmiljø, som kan vise flaget internationalt og bidrage aktivt til ulandsforskningen ved Københavns Universitet". Det udtaler Henrik Dam, dekan ved Det Juridiske Fakultet.

Morten Brobergs intentioner er over et kortere tidsrum at øge antallet af juridiske forskere, der arbejder med international udviklingsret ved Det juridiske Fakultet.

- Det er mit mål at skabe rammer, der kan tiltrække nogle højt kvalificerede ph.d.-stipendiater, således at Det Juridiske Fakultet kan opbygge et dynamisk forskningsmiljø inden for international udviklingsret", forklarer Morten Broberg og tilføjer:

- Samtidig er det hensigten, at vi skal etablere nogle stærke relationer til udenlandske forskere på området - ikke mindst til forskere i udviklingslandene. Et helt centralt mål inden for udviklingsforskningen må nødvendigvis være at bidrage til en positiv udvikling i netop ulandene.

Det er endvidere Morten Brobergs intention at styrke såvel undervisningen som formidlingen inden for international udviklingsret. En yderligere opgave, som den nye professor vil kaste sig over, er at skaffe den nødvendige finansiering.

- Forskningen er fuldstændig afhængig af den nødvendige finansiering, og udviklingsforskningen er traditionelt præget af en høj grad af ekstern finansiering. En opgave, som jeg vil prioritere højt i mit kommende virke som professor, slutter Morten Broberg.

Kontakt
Yderligere oplysninger hos professor Morten Broberg på telefon 35 32 31 96 / 42 80 42 67 eller kommunikationsmedarbejder Nina Gravesen på telefon 35 32 40 59.