Det strafferetlige legalitetsprincip - hjemmel og fortolkning : Trine Baumbachs ph.d.-afhandling – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Det strafferetlige leg...

04. august 2008

Det strafferetlige legalitetsprincip - hjemmel og fortolkning : Trine Baumbachs ph.d.-afhandling

Trine Baumbach, adjunkt ved det Juridiske Fakultet har netop fået udgivet sin ph.d.-afhandling: Det strafferetlige legalitetsprincip - hjemmel og fortolkning.

Læs om bogen online