Bevilling til talentfuld ung forsker – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Bevilling til talentfu...

22. august 2011

Bevilling til talentfuld ung forsker

Mikael Rask Madsen Dr. Mikael Rask Madsen fra Center for Retskulturelle Studier modtager i dag en bevilling fra Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude, der er målrettet yngre forskere, der har demonstreret mod til at tænke selvstændigt og originalt.

Det Frie Forskningsråd uddeler i dag over 250 mio. kr. til 33 yngre forskere i topklasse. Dr. Mikael Rask Madsen fra Det Juridiske Fakultet er en af bevillingsmodtagerne. Bevillingen gives som en del af Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude, der sigter på at udvikle de dygtigste forskeres evner, nationalt og internationalt og skabe karriereveje, så de mest talentfulde yngre forskere fastholdes i forskningen.

Ret og globalisering
Med bevillingen får Dr. Mikael Rask Madsen mulighed for at lede sit eget forskningsprojekt, der gentænker forholdet mellem ret og globalisering gennem en konkret empirisk forskningsgenstand: Internationale domstole:

- En af de væsentligste udfordringer for dette projekt er at kombinere en specifik institutionel analyse af det internationale retsvæsen med en mere generel analyse af globalisering for således at kunne forklare den voldsomme vækst i internationale domstole i sammenhæng med en global transformation af ret, politik og samfund. Dette kræver, at projektet fremkommer med en ny teoretisk ramme for forståelsen af international ret og dets globale samfundsmæssige forankring, siger Mikael Rask Madsen.

Mikael Rask Madsens interesse for forskningsfeltet opstod i midten af 1990erne, hvor han opholdt sig i Centralamerika og på nærmeste hold kunne observere, hvordan international ret påvirkede demokratiseringsprocesserne i regionen.

Mikael Rask Madsen er en ud af i alt 16 forskere fra Københavns Universitet, der i år modtager en bevilling fra Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude.

Kontaktoplysninger
Mikael Rask Madsen
Det Juridiske Fakultet
Telefon: 35 32 31 99 / mobil: 24 80 55 57
E-mail: mikael.madsen@jur.ku.dk.