Arrestordren i sagen Kam – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Arrestordren i sagen Kam

14. november 2011

Arrestordren i sagen Kam

Professor Jørn Vestergaard Artikel af professor Jørn Vestergaard om udleveringssagen mod SS-manden Søren Kam, der deltog i det drab, som danske Waffen SS frivillige i august 1943 begik på redaktør Carl Henrik Clemmensen. Med rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre blev der skabt grundlag for at begære Kam udleveret fra Tyskland til retsforfølgning som medskyldig i drabet. Hans tyske statsborgerskab havde hidtil udgjort en hindring herfor. I lyset af de foreliggende bevisligheder blev strafansvaret imidlertid bedømt som forældet efter tysk ret. I overensstemmelse med rammeafgørelsen blev udleveringsbegæringen derfor afvist.

Læs hele artiklen i november-nummeret af Tidsskrift for Kriminalret: TfK 2011.815 (pdf)