Rettidig omhu! Artikel om EF-domstolen af Professor Peter Pagh – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Rettidig omhu! Artikel...

13. august 2008

Rettidig omhu! Artikel om EF-domstolen af Professor Peter Pagh

EF-domstolen. Overfladiskhed præger kritikken af EF-domstolen for politisk aktivisme.
Allerede i 2003 stemte den danske regering for et direktiv, der giver vandrende unionsborgere ret til at medtage ægtefæller. Så hvis noget er gået galt, må det være, fordi man ikke var omhyggelig nok ved direktivets vedtagelse.

Læs hele artiklen (pdf)

Læs også:

  • Apropos demokrati: artiklel om EF-domstolen og demokrati af Professor Peter Pagh (pdf)
  • Europa-Parlamentets Og Rådets Direktiv 2004/38/EF : Om Unionsborgeres Og Deres Familiemedlemmers Ret Til At Færdes Og Opholde Sig Frit På Medlemsstaternes Område (pdf)