Skal Retslægerådet være overdommer? – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Skal Retslægerådet vær...

24. august 2009

Skal Retslægerådet være overdommer?

I mange retssager bliver Retslægerådet bedt om at udtale sig om lægefaglige forhold af betydning for løsningen af stridsspørgsmål. I retssystemet indgår jura og lægevidenskab således ofte i et tæt samspil, ligesom juraen på andre områder spiller tæt sammen med f.eks. tekniske, økonomiske og psykologiske vidensområder.

Konkret bliver Retslægerådet inddraget for at bidrage til sagens oplysning og for at kaste lys over sundhedsfaglige spørgsmål, som ligger uden for dommernes juridiske viden. Da der i retssager er vide muligheder for at forelægge rådet spørgsmål til udtalelse, og da der er et stigende antal sager ved domstolene med sundhedsfaglige og lægevidenskabelige aspekter, er Retslægerådet rykket ind på den centrale midtbane som leverandør af indspark til domstolene.

Der er derfor grund til at sætte fokus på Retslægerådet og domstolenes brug af rådets udtalelser.

Et principielt - men ofte overset - spørgsmål er, om Retslægerådet også tildeles rollen som overdommer i forhold til jus og de rent retlige vurderinger, som de juridiske dommere i f.eks. patientskadesager skal foretage i relation til skadens karakter, årsag og følger.

En gennemgang af domspraksis fra de seneste 10 år peger på en udvikling i den retning.

Læs hele artiklen