Dekanens tale i anledning af Nordisk Juristmøde – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Dekanens tale i anledn...

23. august 2008

Dekanens tale i anledning af Nordisk Juristmøde

Dekanen betonede de aktuelle forandringer på fakultetet, da Jurahusets kantine onsdag den 20. august dannede rammen for en vellykket reception for jurister fra hele Norden. Receptionen blev holdt i anledning af det 38. Nordiske Juristmøde, der denne gang fandt sted i København.

Ikke kun navneskiltene afslørede, at en stor del af de mange gæster til receptionen var deltagere på det 38. Nordiske Juristmøde. Jurahusets kantine summede af nordiske dialekter, da dekanen bød velkommen og mindedes det første juristmøde i København for 136 år siden.

- Det er en tradition ved de nordiske juristmøder at drøfte tidens udfordringer. Meget er opnået, men der er endnu mere at tage fat på. Dette sidste fremgår tydeligt af årets interessante program. I dag er det imidlertid ikke kun juraen, der udfordres. Det gør juristerne så sandelig også. Krav om øget globalisering, forskning og uddannelse i verdensklasse og øget videnudveksling med samfundet - alt sammen selvfølgelig i et olympisk tempo - er med til at gøre hverdagen som jurist til noget helt særligt. Det mærker vi tydeligt på et Fakultet, der er Danmarks største forsknings- og uddannelsessted for jurister.

- Et kinesisk ordsprog siger, at når forandringens vinde blæser, er der nogen, der bygger læhegn, og andre, der bygger vindmøller. Jurister - de bygger som oftest begge dele; om ikke andet så for alle tilfældes skyld. For at høste et godt udbytte af forandringens vinde har Fakultetet derfor sidste år formuleret en strategi frem mod 2012, der blandt andet har og vil medføre en omfattende ændring af organiseringen af vores tre kerneydelser - forskning, uddannelse og formidling.

Her fremhævede dekanen oprettelsen af de fem, nye tværfaglige forskningscentre som et af de første og mest synlige resultater. Et andet eksempel var oprettelsen af en eliteuddannelse, som Fakultetet i foråret fik tilskud fra Videnskabsministeriet til at udvikle. Og endelig pegede dekanen på vigtigheden af at rekruttere forskere fra ind- og udland.

- Jeg kunne tale langt og længe om forandringer og visioner, men den engelske skuespiller Sir Ralph Richardson sagde engang meget rammende, at det vigtigste i en tale er pauserne. I lyset af alle de taler, der skal holdes de kommende dage på juristmødet, vil jeg derfor holde pause og lade min tale vige til fordel for jeres samtaler.

Således sluttede dekanen af og ønskede god fornøjelse med juristmødet til gæsterne, der tog opfordringen op og benyttede tiden til samtale inden næste dags faglige opstart.